digitale kaart friesland  
 
 
 

Achtkarspelen in beeld

 

Welkom in Achtkarspelen

 

In 1338 horen we voor het eerst iets van het huidige Achtkarspelen. Het gebied met 8 kerkdorpjes, kerspelen genaamd. treedt met zijn geestelijken voorname lieden en grietmannen op als zelfstandige eenheid binnen het graafschap Friesland: De grienenije Octo Parrochiae (latijn voor acht kerspelen) De acht kerspelen zijn dan Tortwalda Suderhusum,de Sancto Augustino, Asterham,Westerham,Optwijsel,Uppost en Lijtsepost.

Naast deze acht kerspelen zijn er ook 2 kloosters Jerusalem en Gerkesklooster en behoorde tot het bisdom van Munster. Als in 1580 het roomsegeloof wordt verboden, vervallen deze kloosters al vrij snel.Alleen de turfstekers bleven over en verkochten hun turf aan Utrecht.

Slechte tijden breken aan, maar de 19e eeuw bracht weer voldoende werk om alles weer aan te kunnen pakken.

Bron: www.achtkarspelen-web.nl

Wapen van Achtkarspelen

" Van zilver beladen met een kerspelkerk met 8 torens, staande op een groene grasgrond. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : de kerk is rood, gedakt van blauw en de kroon heeft 9 parels.

Wapen van Achtkarspelen

Oorsprong/verklaring :
Het is een sprekend wapen; de 8 torens symboliseren de 8 kerspels/parochies in de gemeente.

Het huidige Achtkarspelen telt 12 dorpen en buurtschappen, maar ten tijde van de aanvraag waren dat er nog acht, namelijk Augustinusga, Buitenpost, Drogeham, Kooten, Kortwoude, Lutjepost, Surhuizum en Twijzel. Enkele van deze dorpen zijn inmiddels opgegaan in een van de andere, en nieuwe dorpen zijn ontstaan. Het wapen dateert in ieder geval al uit de middeleeuwen, aangezien een zegel met afdruk uit 1416 al een kerkgebouw met 8 torens te zien geeft, waarvan twee torens groter dan de andere. Binnen de gemeente komt het nog voor op een steen uit het vroegere grietenijhuis te Augustinusga. Deze steen uit de 17e eeuw vertoont een afbeelding met 8 kerktorens, 4 verschillende aan iedere kant, verder symmetrisch, met een boompartij op de voorgrond. Het geheel is niet in een schild geplaatst. De afwijkende kroon, 9 parels ipv een grietenijkroon, wordt gevoerd sinds 1818, waarom deze kroon is aangevraagd is onbekend. In 1984 werd een voorstel gedaan de kroon te vervangen, maar de gemeente heeft hiervan afgezien.

De gemeente gebruikt het wapen als zodanig op grensstenen, briefpapier ed, en gestyleerd op het gemeentehuis en andere minder officiële voorwerpen, zoals tassen etc.

 

 

 


Rohel


 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal