Schierstins Veenwouden

 


Skierstins
De Schierstins (Fries: Skierstins) te Veenwouden is een verdedigbaar gebouw in de vorm van een toren. Dit type 'kastelen' komen ook in andere provincies voor. Ook daar was een dergelijke toren veelal het begin van een kasteel, hoewel vele torens het nooit zover gebracht hebben. Ook de Schierstins is een gewone verdedigbare toren gebleven, zij het met enkele uitbouwen.
De naam van de Schierstins is ontleend aan de monniken van het nabijgelegen klooster Klaarkamp, waartoe de toren behoorde, die in een grijs (Fries: skier) gewaad gekleed gingen. Sinds 1439 draagt de Schierstins deze naam, daarvoor werd de toren het 'Idszengha goed' genoemd.
Ofschoon de toren op een omgracht terrein staat, heeft de toren zelf nooit in het water gestaan, zoals uit opgravingen in 1961 is gebleken.

Bewoners
In 1661 kwam de toren, door huwelijk, in het bezit van een advocaat, Mellema, uit Leeuwarden. In 1756 werd de familie Gerdes eigenaar en rond 1800 kwam hij in het bezit van de familie Manger. Daarna wisselde de toren nog vele malen van eigenaar, tot de gemeente Dantumadeel zich in 1961 over het gebouw ontfermde en een broodnodige restauratie kon beginnen.

De toren
De toren is nu meer dan een meter hoger dan hij oorspronkelijk was. Aan de bovenzijde is dat aan het metselwerk goed te zien door het gebruik van een ander soort stenen. Maar ook van onderen is de toren langer geworden, hoe gek dat ook klinkt. De fundering van de toren bestond nl. uit vier zware kolommen. De aarde daaromheen werd grotendeels weggegraven en tussen de kolommen werden muren gemetseld, waarin schietsleuven werden uitgespaard. Deze ruimte, nu op de begane grond gelegen, staat niet in verbinding met de ruimten daarboven. Die kunnen alleen worden bereikt via een houten trap aan de buitenkant van de toren.

Ligging
De Schierstins is gemakkelijk te vinden. Hij staat tegenover de N.H. Kerk van Veenwouden (Fries: Feanwalden), een van de plaatsen in de gemeente Dantumadeel. Veenwouden ligt in de provincie Friesland, ongeveer 10 km ten zuiden van Dokkum.

Bron:www.absofacts.com

 
           
Copyright © 2006 Friesland digitaal