Ferwerderadeel in beeld

 

Welkom in Ferwerderadeel

Ferwerderadiel is een gemeente die de rust-, historie- en natuurminnende toerist bijzonder aanspreekt. En dat behoeft geen verwondering.

Immers waar wordt het landschap zo frequent onderbroken door oprijzende terpen als in Ferwerderadiel. Waar kan een in historie geïnteresseerde toerist zich beter laten rondleiden? Waar komt de molenliefhebber beter aan zijn trekken? Trouwens, waar voelt de natuurvorser zich beter op zijn gemak dan in de uitgestrekte ongerepte kwelders langs de Waddenkust?

Bron: gemeente Ferwerdadeel

Wapen Ferwerderadel

FERWERDERADEEL

I : 25 maart 1818

" Een schild van lazuur beladen met 7 sterren van goud, paalsgewijze geplaatst 2, 3 en 2. Het schild gedekt met een gouden kroon."

NB : de kroon is een normale kroon van 3 bladeren en 2 parels en geen Friese grietenijkroon.

Wapen Ferwerderadeel

Oorsprong/verklaring :
De oorsprong is onbekend, maar het wapen komt al in de 14e eeuw voor.

Bron: www.ngw.nl

 

 

 

  
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal