Franekeradeel in beeld

 

Welkom in Franekeradeel

De gemeente Franekeradeel bestaat uit zeventien officiële kernen, waarvan de stad Franeker verreweg de grootste is. De Nederlandse namen zijn de officiële.

Franeker had een belangrijke positie in Franekeradeel, in de Vijf-Delen en in heel Westergo en was een aantrekkelijke plaats voor hoofdelingen, de tot bestuurlijke macht gekomen grootgrondbezitters. Zij bouwden in Franeker hun stinsen. Ambachtslieden en handelaren volgden. Franeker verwierf in 1402 marktrechten en spoedig werd het bestuur ook zo georganiseerd dat Franeker een stad genoemd kon worden.

In 1585 kreeg Franeker een universiteit. Tot 1811 kon men in Franeker theologie, rechten, medicijnen, klassieke talen, wijsbegeerte en wis- en natuurkunde studeren. De aanwezigheid van wetenschappers had een enorme uitstraling en hiervan profiteerden ook herbergiers, kooplieden en ambachtslieden. De stad trok beroemdheden als Descartes, prins Friso van Oranje, Peter Stuyvesant en niet te vergeten Anna Maria van Schurman.

In 1984 worden de voormalige gemeenten Franekeradeel, Franeker en een deel van Barradeel samengevoegd tot de gemeente Franekeradeel met als hoofdplaats Franeker. De voormalige academiestad is nu vooral bekend door het Eise Eisinga Planetarium, het kaatsen en het Psychiatrisch Ziekenhuis.

bronnen: wikipedia en gemeente Franekerdeel

Wapen Frankeradeel

" Van lazuur beladen met een goude dwarsbalk, van de regter boven naar de linker benedenhoek des schilds nederdalende, voorts 3 open roozen van keel, loopende van de linker boven naar de regter bendenhoek, zoodanig dat de middelste roos op de gulde dwarsbalk komt."

NB : het schild werd gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels.

Wapen Franekeradeel

 

 

 

 

Kie

Miedum

War 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal