Heerenveen in beeld

 

Welkom in de gemeente Heerenveen

 

De gemeente Heerenveen telt 42.732 inwoners waarvan ongeveer 29.000 in de hoofdplaats Heerenveen.

De gemeente is in 1934 gevormd door fusie van de voormalige gemeenten (grietenijen) Aengwirden, een deel van Schoterland en een deel van Haskerland.

De gemeente Heerenveen telt zestien officiële kernen en 5 zogenaamde buurtschappen, waarvan de plaats Heerenveen verreweg de grootste is. De Nederlandse namen zijn de officiële, alleen de naam van het dorp De Knijpe is officieel verfriesd tot De Knipe.

In 1551 ondertekenden de ‘heeren’ Van Dekema, Van Cuyck en Foeyts de oprichtingsakte van de Schoterlandse Veencompagnie, de op een na oudste Naamloze Vennootschap van Nederland. De oprichtingsakte van de oudste Nederlandse hoogveenkolonie is in feite de geboorteakte van Heerenveen. Voor het vervoer van de afgegraven turf lieten de ‘heeren van het veen’ de Schoterlandse Compagnonsvaart en de Heerensloot graven. Het vaarwater werd gekruist door de verbinding Zwolle-Leeuwarden. De combinatie van kruising van wegen en waterwegen en de voortvarendheid waarmee de ‘heeren van het veen’ activiteiten ontwikkelden liggen ten grondslag aan het ontstaan van Heerenveen. Op zo’n plaats ontstond vaak een concentratie van middenstand en handel, hetgeen voor woningzoekenden en ondernemers weer aanleiding was tot vestiging in nabije omgeving. Zo ook in Heerenveen. In de negentiende eeuw groeide de nederzetting uit tot een plaats met veel patriciërs, deftige burgers en middenstand oftewel tot het ‘Friese Haagje’.

Heerenveen lag niet alleen op een kruispunt van wegen en waterwegen, maar ook op de grens van drie gemeenten: Aengwirden, Schoterland en Haskerland, de huidige buurgemeente Skarsterlân. Deze situatie stond de ontwikkeling van de plaats lange tijd in de weg. Samenvoegen was het beste en dat gebeurde uiteindelijk ook, maar hieraan ging een eeuwenlange discussie vooraf. Pas op 1 juli 1934 vond de herindeling van gemeenten plaats en vormen de beide gemeenten Aengwirden, Schoterland samen met een klein stukje van Haskerland de gemeente Heerenveen met Heerenveen als hoofdplaats.

Wapen Gemeente Heerenveen

""Gedeeld : I in lazuur een gebroken rad van zilver, en daaronder een schuingeplaatst zwaard van hetzelfde met gouden gevest, II in zilver een geplante boom van sinopel, ter weerszijden van den stam vergezeld van een liggend blokje van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen gemeente Heerenveen

Oorsprong/verklaring :
Het wapen is samengesteld uit de wapens van de opgeheven gemeenten, Aengwiden en Schoterland.

Voor het dorp Heerenveen bestaat een ander wapen; namelijk een schild, gedeeld in drieën van groen, zilver en rood. De achtergrond of betekenis van dit wapen is niet bekend.

 

 

 

Anneburen

Bontebok

Brongerga

De Knijpe

Gersloot

Heerenveen

Hoornsterzwaag

Jubbega

Katlijk

Luinjeberd

Mildam

Nieuwehorne

Nieuweschoot

Oranjewoud

Oudehorne

Oudeschoot

Oudewegstervaart

Schurega

Spitsendijk

Terband

Tjalleberd 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal