Gemeente Leeuwarden in beeld

 

Welkom in de Gemeente Leeuwarden

 

Leeuwarden (Stadsfries: Liwwadden; Fries: Ljouwert) is een gemeente in de provincie Friesland. De gemeente Leeuwarden telde op 1 april 2006 91.654 inwoners en heeft een oppervlakte van 80,78 km², waarvan 3,33 km² water.

De hoofdplaats van de gemeente is de gelijknamige stad Leeuwarden. De stad telt ongeveer 83.320 inwoners.

De gemeente Leeuwarden telt tien officiële kernen, waarvan de stad Leeuwarden verreweg de grootste is. De Nederlandse namen zijn de officiële, alleen de naam Wijtgaard is officieel verfriest tot Wytgaard. In de stad Leeuwarden wordt over het algemeen Nederlands gesproken. Fries en Stadsfries komen minder voor.

Bron: wikipedia

Wapen Leeuwarden

"Van lazuur beladen met een klimmende leeuw van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2x3 parels.

Wapen van Leeuwarden

Oorsprong/verklaring :
Waarschijnlijk sprekend.

Van den Bergh noemt 4 zegels, het eerste uit 1390, waarop een kerk met 3 gedekte torens met kruisen, voor de middelste een klok; op het dak van de kerk een Agnus dei, rechts daarvan een zespuntige ster, onder de kerk een liggende leeuw. Het tweede uit 1492, waarop een Gothische tempel met 3 nissen, in de middelste een gekroonde zittende Maria met Christus, in de rechter een staande krijgsman in Spaanse kledij, met een getrokken zwaard in de rechterhand, terwijl een hond tegen hem opspringt, in de linker nis een gekroonde vrouw met loshangend haar, een St.Andrieskruis op de borst en in de linkerhand een zwaard met de punt naar beneden. Onder de nis het wapen. Het derde uit 1515 waarop een kerk als in het eerste zegel, met de leeuw en ter weerszijden een lelie. Het vierde uit de 16e eeuw, waarop de kerk, maar nu de leeuw op een schild.

Bron: www.ngw.nl

 

Goutum

Hempens en Teerns

Hoek

Leeuwarden

Lekkum

Miedum

Noardein

Snakkerburen

Swichum

Tjaard

Wijtgaard

Wirdum 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal