Leeuwarderdeel in beeld

 

Welkom in Leeuwarderdeel

Oorspronkelijk bestond de gemeente uit drie zogenaamde trimdelen, te weten het noordelijk, het middelste en het zuidelijk deel. Omstreeks 1435 werd het middelste trimdeel door Leeuwarden geannexeerd.

Gemeentehuis.
Op 1 januari 1944 werd tijdens de Duitse bezetting het zuidelijk trimdeel (Huizum) aan Leeuwarden toegevoegd. Het oude gemeentehuis van Leeuwarderadeel stond oorspronkelijk in Huizum. Dat bleef zo, totdat op 1 maart 1965 het nieuwe gemeentehuis in Stiens kon worden betrokken.

Zeewering.
De weg Leeuwarden-Stiens dateert al van omstreeks het jaar 1000. Het is een zware zeewering geweest, die Oostergo tegen het vrij naar binnen stromende water moest beschermen. Ten oosten van deze weg spreken we van het Oudland, ten westen ligt het door inpoldering verkregen Nieuwland.

Dorpen.
Rijdend vanaf Leeuwarden is Jelsum het eerste dorp in de gemeente Leeuwarderadeel, met vrij veel bebossing, waartussen een van Friesland's oudste state ligt, het landgoed Dekema-state. Deze state is onlangs geheel gerestaureerd. In 1999 is begonnen met de landschappelijke inrichting van de tuinen. De route volgend passeren we de dorpen Cornjum, met het gerestaureerde Martenastate. Een kilometer verder ligt Britsum, in grootte het tweede dorp van de gemeente. Ten noorden van de hoofdplaats Stiens liggen de dorpen Finkum, Hijum en Oude Leije.

Leeuwarderadeel stond toen ook de dorpen Lekkum en Miedum af aan Leeuwarden. Als gevolg van deze ontwikkeling worden de oudere bronnen voor de geschiedenis van Leeuwarderadeel bewaard in het Historisch Centrum Leeuwarden.

De gemeente Leeuwarderadeel telt zeven officiële kernen. De Nederlandse namen zijn de officiële. De hoofdplaats is Stiens.

Burgemeester Dales van Leeuwarden sprak over het samengaan van Leeuwarden en Leeuwarderadeel voor 2010. Hiermee zou de gemeente Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Nieuw-Leeuwarden of Groot-Leeuwarden komen op een inwoneraantal van 102.000.

Bron: gemeente Leeuwarderdeel en wikipedia

Wapen Leeuwarderdeel

"Gevierendeeld : het eerste van zilver beladen met 3 groene klaverbladen, staande 1 en 2, het tweede, derde en vierde van lazuur beladen met een klimmende leeuw van goud, getongd van keel. Het schild gedekt met een goude kroon."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2x3 parels

Wapen Leeuwarderdeel

Oorsprong/verklaring :
Samengesteld uit het wapen van Leeuwarden en de klaverbladen als symbool voor de landbouw.

Britsum

Cornjum

Finkum

Hijum

Jelsum

Oude Leije

Stiens

Vrouwbuurtstermolen 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal