Ooststellingwerf in beeld

 

Welkom in Ooststellingwerf

Ooststellingwerf is een gemeente in de provincie Friesland. De gemeente telt per 1 januari 2006 26.150 inwoners (bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 226,64 km².

Ooststellingwerf maakt samen met Weststellingwerf deel uit van de Stellingwerven, waar Stellingwerfs wordt gesproken.

De gemeente ligt aan de grens met Drenthe; op deze grens, ten zuidoosten van Appelscha ligt het Nationaal Park Drents-Friese Wold, waar uitgestrekte bossen liggen en een zandverstuiving, die het Aekingerzand of de Kale Duinen wordt genoemd. Het hoogste punt in de gemeente is de op 26.6 m gelegen top van de Bosberg, ook vlakbij Appelscha. Aan de noordkant van de gemeente, tussen Appelscha en Veenhuizen ligt het Fochteloöerveen.

De gemeente Ooststellingwerf telt dertien dorpen en 23 buurtschappen. De hoofdplaats is Oosterwolde. De Nederlandse namen zijn de officiële. In de gemeente wordt geen Fries, maar Stellingwerfs gesproken, een Nedersaksisch dialect. Alleen de veenontginningsdorpen Haulerwijk en Waskemeer in het uiterste noorden van de gemeente zijn Friestalig. De plaatsnaamborden zijn in de hele gemeente eentalig Nederlands, in het Stellingwerfse taalgebied worden de Friese namen niet gebruikt.

Bron: wikipedia

Wapen van Ooststellingwerf

"Van zilver, beladen met een griffioen van keel, gekeerd naar de linkerzijde van het schild, hebbende tusschen de voor en achter pooten een roode bal, beladen met een gulde star."

NB : niet beschreven is een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.

Wapen van Ooststellingwerf

 

Oorsprong/verklaring :
Het wapen is afgeleid van het oude zegel van Stellingwerf. Het gebied van de huidige gemeenten Oost- en Weststellingwerf maakte zich in de loop van de 14e eeuw los van het gezag van de bisschop van Utrecht, de toenmalige landsheer van Drenthe.

Het nu vrije gebied schafte zich al snel een zegel aan. Het oudste zegel, met afdrukken vanaf 1350, vertonen een onduidelijk dier, de staart tussen de poten. Voor het beest (wolf, leeuw, griffioen) staat een cikel met een vijfpuntige ster afgebeeld.

In 1504 wordt het gebied ingelijfd bij Friesland, als twee verschillende grietenijen, Stellingwerf Oosteinde en -Westeinde.

Ooststellingwerf neemt dan de zegelfiguur op als wapen. Het is nog niet duidelijk te zien welk beest het betreft. In 1597 wordt de ster als zespuntig afgebeeld. In 1622 wordt het duidelijk dat het beest een griffioen betreft. De kleuren zijn dan een veld van azuur, de griffioen van goud, de crikel van goud met een zespuntige ster van sabel. De kleuren wijzigen overigens nog regelmatig in de loop der 17e en 18e eeuw. Ook komt nog regelmatig een vijfpuntige ster voor.

Pas in de loop der 18e eeuw worden de kleuren steevast zilver en keel. Het aantal punten van de ster blijft varieren. De gemeente vraagt in 1817 het wapen aan met een vijfpuntige ster.

De verkregen afbeelding en omschrijving zijn iet erg duidelijk. In 1962 wordt een poging gedaan het wapen te wijzigen. Het ging daarbij vooral om kleine aanpassingen. De Hoge Raad van Adel besluit dat er geen duidelijke wijzigingen gevraagd worden, en dat kan worden volstaan met een nieuw wapendiploma. Dit diploma werd op 10 juli 1962 uitgekeerd.

De gemeente voert het wapen op alle officiële stukken, serviesgoed, auto's en dergeljike.

Bron: www.ngw.nl

 

Aekinga
Appelscha
Boekhorst
Buttinga
De Knolle
Deddingabuurt

Donkerbroek

Elsloo
Egypte
Fochteloo
Haule
Haulerwijk
Hoogeduurswoude
Janssenstichting
Jardinga
Laagduurswoude
Langedieke
Makkinga
Moskou
Nijeberkoop
Oldeberkoop
Oosterwolde
Oud Appelscha
Petersburg
Ravenswoud
Terwisscha
Tronde
Twijtel
Veneburen
Venekoten
Waskemeer
Weper
Weperpolder
Willemstad
Zuid
Zuidhorn


 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal