Vlieland in beeld

 

Welkom op Vlieland

Vlieland is vanuit het westen gerekend het tweede Nederlandse waddeneiland (streek), gelegen in de provincie Friesland. Het ligt van oudsher tevens in Texla. Het eiland is onderdeel van de gemeente Vlieland.

Ten noorden grenst het aan de Noordzee, en ten zuiden aan de Waddenzee. Ten westen ligt Texel en ten oosten Terschelling. De totale strandlengte is 20 km en de totale lengte van de fietspaden is 26 km.

Rederij Doeksen onderhoudt een veerdienst tussen Harlingen en Oost-Vlieland. De enige buslijn op het eiland, lijn 110, wordt geëxploiteerd door TCR Vlieland.

Het toerisme is de voornaamste bron van inkomsten op Vlieland. Vlieland kent een vijftiental hotels, en enkele honderden vakantiehuizen en -appartementen. En er zijn twee kampeerterreinen op het eiland; Stortemelk en Lange Paal.

Op Vlieland ligt slechts één dorp: Oost-Vlieland. Vroeger was er nog een tweede dorp: West-Vlieland. Van dit dorp werden in 1736 de laatste huizen ontruimd na tientallen jaren van overstromingen en pogingen tot wederopbouw.

Geschiedenis

Voor de Tweede Wereldoorlog hoorde Vlieland bij de provincie Noord-Holland, dit mede doordat Vlieland van oorsprong bij het ooit zelfstandige West-Friesland hoorde. Het Posthuys op het westelijk gedeelte van het eiland herinnert daar nog aan: de post kwam indertijd via het Noord-Hollandse/Westfriese Texel. Er wordt op dit Friese waddeneiland dan ook weinig Fries gesproken (in tegenstelling tot buureiland Terschelling, dat ook Noord-Hollands geweest is). Het oorspronkelijke dialect van Vlieland valt te plaatsen onder het West-Fries, dat ook in het noorden van Noord-Holland gesproken wordt. Echter door toenemende invloeden van buitenaf, zoals de vestiging van niet-Vlielanders op het eiland (militairen, Friezen, renteniers), is het Vlielandse dialect, dat tevens een meer Deense invloed had, inmiddels uitgestorven. De laatste spreekster, mevrouw Petronella de Boer-Zeylemaker, overleed in 1993 op 107-jarige leeftijd. Tegenwoordig is het eiland als enige gemeente in de provincie Friesland volledig Nederlandstalig, zij het dat een klein aantal dialectkenmerken nog in de spreektaal terug te vinden is. Het wordt daarom nog wel steeds onder het dialect West-Fries geplaatst, maar het gaat wel om de allerlichtste vorm van het dialect.

Vuurtoren

Vlieland: vuurtoren

Boven op de Vuurboetsduin staat de vuurtoren van Vlieland. De vuurtoren is zelf maar 18 meter hoog, maar door de hoge ligging van 36 meter, schijnt de toren 54 meter boven de zeespiegel. De vuurtoren is in 1909 opgericht, daarvoor deed hij dienst in IJmuiden. In 1929 is naast de vuurtoren een uitkijkpost op palen gebouwd. In 1986 is de koepel geheel vernieuwd.

De jachthaven van Vlieland, één van de 17 Waddenhavens, is gesitueerd aan de zuidkant van het eiland, ca. 800 m ten oosten van het dorp Oost-Vlieland. Behalve de haven heeft Vlieland een aparte aanlegsteiger voor de veerdienst bij het dorp zelf. De haven is het hele jaar geopend en biedt plaats aan ca. 250 schepen. De haven is ook bij laagwater aan te varen. Vanwege de relatief sterke stroom, die dwars op de haveningang staat en de smalle doorvaart is het onmogelijk om zeilend de haven te naderen of te vertrekken. In de zomervakantie moet rekening gehouden worden dat de haven vol is en er geen nieuwe schepen toegelaten worden. Dit betekent dat vaak al voor 16.00 een ligplaats gezocht moet worden. Charterschepen meren af in de kom aan de zuidkant van de haven. Als de haven vol is, zijn de alternatieven droogvallen voor het dorp of een beschutte plaat achter de Richel of doorvaren naar Terschelling (met een gunstig tij 1,5-2 uur zeilen).

Bron: wikipedia

Wapen Vlieland

I : 26 juni 1816

"Van lazuur, waarop een zeilend vaartuig van goud."

II : 16 mei 1958

"In zilver een omgewende zeepink, met gehesen grootzeil, in natuuurlijke kleuren, hebbende op de achtersteven een vlag, bestaande uit 3 horizontale banen van rood, wit en blauw, en zeilende op een uit de schildvoet komende zee van sinopel."

NB : op de boot bovendien een wimpel van keel

Wapen Vlielad

Oorsprong/verklaring :
Dit wapen was eigenlijk het wapen van Vlieland-Oosteinde. Het andere dorp, Vlieland-Westeinde, had als wapen een dorre boom. Op 13-9-1590 werd door de staten van Holland en West Friesland een zegel met zwarte loodsboot verleend aan Oost Vlieland. Sinds de verovering van een Engelse zeepink in 1652 werd de loodsboot vervangen door een dergelijke pink.

Van den Bergh noemt een zegel van Oost-Vlieland uit 1590, waarop een scheepje, en een zegel van Vlieland uit de 17e eeuw, waarop een schild met een boom .

Bron: www.ngw.nl 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal