Weststellingwerf in beeld

 

Welkom in Weststellingwerf

Weststellingwerf (Stellingwerfs: Weststellingwarf of Stellingwarf-Westaende) is een Friese gemeente met 25.561 inwoners (1 januari 2006, bron: CBS) en een oppervlakte van 228,40 km², waarvan 2 km² water. De gemeente ligt in de Stellingwerven, tegen de grenzen met de provincies Drenthe en Overijssel. Het gemeentebestuur zetelt te Wolvega.

De landbouw omvat akkerbouw en veehouderij, de industrie (vnl. gevestigd in Wolvega en Noordwolde) produceert o.m. meubelen, zuivelproducten, bouwmaterialen en elektrotechnische artikelen. Het natuurreservaat Lindevallei is een complex bestaande uit: Helomapolder, Driessenpolder, Gorterspolder, Botkereservaat, Onland en Oude Stroomdal (petgaten ten zuiden van de Linde). Andere natuurgebieden binnen de gemeente zijn de staatsnatuurreservaten Brandemeer (niet toegankelijk) en Rottige Meenthe.

Geschiedenis

De oudste dorpen in Weststellingwerf ontstonden in de 8ste-14de eeuw, gebouwd op flauw hellende, lange zandruggen, die oorspronkelijk werden begrensd door hoogvenen. In de 11de eeuw behoorden West- en Ooststellingwerf tot Drenthe en stonden ze onder de Bisschop van Utrecht. Het bestuur en de rechtspraak waren in handen van stellingen (dorpsrechters), die elk jaar wisselden. In 1504 werd het gebied de tiende grietenij van de Zevenwouden.

Bron: wikipedia

Wapen van Weststellingwerf

"Van zilver beladen met een griffioen van keel, het hoofd achterwaarts dragende, hebbende tusschen de voor- en achterpooten een roode bal, beladen met een vijfpuntige ster van zilver."

NB : niet beschreven is de gouden kroon met 3 bladeren en 2 parels.

Wapen van Weststellingwerf

Oorsprong/verklaring :
Het wapen is afgeleid van het oude zegel van Stellingwerf. Het gebied van de huidige gemeenten Oost- en Weststellingwerf maakte zich in de loop van de 14e eeuw los van het gezag van de bisschop van Utrecht, de toenmalige landsheer van Drenthe.

Het nu vrije gebied schafte zich al snel een zegel aan. Het oudste zegel, met afdrukken vanaf 1350, vertonen een onduidelijk dier, de staart tussen de poten. Voor het beest (wolf, leeuw, griffioen) staat een cikel met een vijfpuntige ster afgebeeld.

In 1504 wordt het gebied ingelijfd bij Friesland, als twee verschillende grietenijen, Stellingwerf Oosteinde en -Westeinde.

Ooststellingwerf neemt dan de zegelfiguur op als wapen. Het is nog niet duidelijk te zien welk beest het betreft. In 1597 wordt de ster als zespuntig afgebeeld. In 1622 wordt het duidelijk dat het beest een griffioen betreft. De kleuren zijn dan een veld van azuur, de griffioen van goud, de crikel van goud met een zespuntige ster van sabel. De kleuren wijzigen overigens nog regelmatig in de loop der 17e en 18e eeuw. Ook komt nog regelmatig een vijfpuntige ster voor.

Pas in de loop der 18e eeuw worden de kleuren steevast zilver en keel. Het aantal punten van de ster blijft varieren. De gemeente vraagt in 1817 het wapen aan met een vijfpuntige ster.

De verkregen afbeelding en omschrijving zijn iet erg duidelijk. In 1962 wordt een poging gedaan het wapen te wijzigen. Het ging daarbij vooral om kleine aanpassingen. De Hoge Raad van Adel besluit dat er geen duidelijke wijzigingen gevraagd worden, en dat kan worden volstaan met een nieuw wapendiploma. Dit diploma werd op 10 juli 1962 uitgekeerd.

Bron: www.ngw.nl

 

Blesdijke

Boekelte

Boijl

De Blesse

De Gracht

De Hoeve

Langelille

Munnekeburen

Nijeholtpade

Nijeholtwolde

Nijelamer

Nijetrijne

Noordwolde

Noordwolde-Zuid

Oldeholtpade

Oldeholtwolde

Oldelamer

Oldetrijne

Oosterstreek

Peperga

Rijsberkampen

Scherpenzeel

Schoterzijl

Slijkenburg

Sonnega

Spanga

Steggerda

Ter Idzard

Vinkega

Wolvega 
             
Copyright © 2006 Friesland digitaal