Stadhuis van Bolsward

 

Het Stadhuis

Het stadhuis is in de jaren 1614-1617 in renaissancestijl gebouwd.
Het rococo-bordes dateert van 1768. Het exterieur is in 1893-1895 gerestaureerd,
terwijl bij de volgende ingrijpende restauratie in 1955 vooral aandacht aan het interieur werd besteed.
Het huidige "stadspaleis" had een voorganger, waarvan de datering niet bekend is.
Dat stadhuis was te klein en zeer bouwvallig.

Besloten werd een nieuw te bouwen, als zetel voor handel, rechtspraak en stadsbestuur.
De eerste steen werd op maandag 11 april 1614 tegen drieën 's middags gelegd
door burgemeester Reijmer Harings. Het stadhuis is grotendeels door
Bolswarder ambachtslieden en in eigen beheer gebouwd.
Bij de restauratie in 1893-1895 werd de balustrade om de omloop van de toren verankerd.
Enige jaren geleden is de oude zonnewijzer weer aan de gevel aangebracht.
In 1994 is onder andere het bordes gerestaureerd. Zo wordt er zorg voor gedragen
dat dit "stadspaleis" tot in lengte van jaren zijn dominante plaats in onze stad zal kunnen blijven innemen.

Bron: gemeente Bolsward

 

 
           
Copyright © 2006 Friesland digitaal